Bolswarderweg op de schop

Sneek - De Bolswarderweg in Sneek is vanwege onderhoud aan de riolering, asfalteringswerk en verbeteringen van de veiligheid vanaf maandag afgesloten voor autoverkeer.

De Bolswarderweg staat bekend als een van de wegen in Sneek waar veel fietsverkeer is van en naar de scholen. Daardoor is het er vaak druk en hebben er al enkele keren verkeersongevallen plaatsgevonden. Dit is overigens niet de directe aanleiding voor de werkzaamheden. ,,Het riool is aan groot onderhoud toe. Door lekken in het riool zijn al meerdere gaten in de weg ontstaan. Het riool wordt daarom aangepakt. Daarna zal het wegdek opnieuw geasfalteerd worden”, vertelt Anton Terpstra, team Openbare Werken gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente Súdwest-Fryslân pakt de kans om tegelijkertijd de veiligheid van de weg te verbeteren. Er wordt nu nog vaak te hard gereden op de Bolswarderweg. Er worden verkeersremmende drempels geplaatst . ,,Er komt een drempel te liggen ter hoogte van de oversteek naar de Hemdijk, en bij de Kerkhoflaan.” Naast het terugdringen van de snelheid met drempels wordt de veiligheid voor fietsers ook verbeterd. ,,Het fietspad is nu nog op dezelfde hoogte als de autoweg. Het fietspad wordt opgehoogd om de fietsveiligheid te verbeteren. Voor de fietsers worden bij de oversteekplaatsen ook opstelruimten gemaakt, waar zij kunnen wachten voor het passerende autoverkeer. Voor wandelaars wordt het trottoir verbreed”, aldus Terpstra. De verwachting is dat de werkzaamheden begin november zijn afgerond.