Gele boeien met slobeend: vaar dit gebied niet in

Lemmer - Winterrustgebieden tussen 1 oktober en 1 april

SNEEK - De gele winterrustboeien liggen van 1 oktober tot 1 april weer in het water. De boeien markeren gebieden langs de ondiepe randen van: -       De Snitser Mar, -       Wite Brekken en Swarte Brekken, -       Aldegeaster Brekken, -       Fluezen, -       Alde Feanen. De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen. Er wordt aan watersporters gevraagd de gebieden niet in te varen. Vogels kunnen dan in deze zogenaamde Winterrustgebieden in alle rust overwinteren. Gedeputeerde Johannes Kramer: “De Fryske Marren en de Alde Feanen binnen gebieten mei útsûnderlike natuerwearden. Se hearre net samar  by it Natura2000-netwurk. Fûgels lykas de slobein oerwinterje yn dizze gebieten. Wy ha de ferantwurdlikens om dizze gebieten mei harren fûgels te beskermjen.” Winterrustgebieden voor rust in de winter Watervogels zoals de slobeend, het nonnetje en de wintertaling overwinteren in de Friese Meren en de Alde Feanen. De vogels hebben de winterrustgebieden nodig om voldoende aan te sterken voordat ze naar hun zomergebieden vertrekken om te nestelen. Iedere keer dat ze onnodig opvliegen verliezen ze wat van hun energievoorraad. De invloed van watersporters op een natuurgebied Veel liefhebbers van de watersport trekken er ook in de wintermaanden op uit. Met roeiboot, sloep, motorjacht, zeilboot of kano. De aanwezigheid en het gedrag van mensen en hun vaartuigen kunnen leiden tot verstoring van de vogels. Vaak al vanaf enkele honderden meters afstand. Vooral bij grote groepen watervogels kan een enkel vaartuig al voor veel onrust zorgen. Uiteindelijk kunnen vogels bij teveel verstoring een gebied gaan mijden. Meer informatie over de winterrustgebieden is te vinden op www.fryslan.frl/winterrust.