‘Kijk naar de toekomst en koester het verleden’

SNEEK - Soms volledig onverwacht en soms na een moeilijke tijd tussen twijfel en hoop verlies je je partner, je kind, je naaste. Misschien wel veel te jong, nog in de kracht van het leven. Dan ineens is het over. Een grote leegte kondigt zich aan. Hij of zij is er niet meer. Alles wat je deelde stopt, alleen de herinnering blijft. Groot verdriet, woede, onmacht en/of gelatenheid kan zich van je meester maken. Soms – raar genoeg - ook vreugde over de dingen, die je samen hebt meegemaakt. De eerste ontmoeting, geboorte van de kinderen, een feest, een hele bijzondere of heel gewone heerlijke vakantie samen.

En hoe nu verder? Dat doet ieder op zijn eigen manier. Door er heel veel, of juist heel weinig over te praten. Overactief, of inactief te worden. Een manier om het ook te doen is via een rouwgroep. Met z’n zessen om tafel met goede begeleiding erbij om elkaars verlies en verdriet te delen. En hoewel iedereen op zijn of haar manier met het rouwproces omgaat is het goed te merken, dat er zowel verschillen, als overeenkomsten zijn. Voor mannen en voor vrouwen.

Het maakte het voor mij makkelijker om ook buiten de groep het gesprek over het plotselinge verlies van mijn vrouw aan te gaan. En te accepteren, dat het verdriet en de verwerking daarvan komt zoals het komt. Neem de tijd en geef jezelf de tijd. Ieder doet het in zijn eigen tempo.

En ik heb geleerd het verleden, dat ik samen met mijn vrouw heb gedeeld te koesteren in alle dierbare herinneringen die er zijn. Daar ook bij stil te staan en de tijd te nemen. Tegelijkertijd is er weer een blik op de toekomst. Plannen maken, zorgen om de kinderen, weer een nieuwe relatie opbouwen, wel of niet verhuizen, drukte met het werk. Het leven gaat verder en vraagt erom geleefd te worden.

Peter.

Humanitas Zuidwest Friesland start in oktober weer een lotgenotengroep. De groep bestaat uit zes tot acht mensen die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bijelkaar komt. Waar de lotgenotegroep samenkomt, hangt af van de aanmeldingen.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Tetsie Reinsma via tel.nr. 0517-854985 of b.g.g. 06-41951960.