Wegwerk bij brug Kerkhoflaan

Sneek - De Kerkhoflaan bij de brug over de Franekervaart in Sneek is grotendeels gestremd. Voetvangers en fietsers kunnen met enige moeite passeren via kuntstoffen rijplaten.

Er wordt gewerkt aan deze toegangsweg tot de wijk Noorderhoek. De wegversmalling kort na de brug is weggehaald en de oude bestrating wordt vervangen. Het werk is onderdeel van de werkzaamheden die de Bolswarderweg veiliger moet maken voor onder andere fietsers. De klus wordt uitgevoerd onder auspiciën van hoofdaannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra uit Leek.