Onafhankelijke commissie beoordeelt claims bodemdaling

Sneek - De Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân zal Vermilion Energy Netherlands B.V. advies geven over schadeclaims die verband houden met bodemdaling als gevolg van gaswinning zoals mogelijk bij Oppenhuizen.

De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en Vermilion hebben hierover vandaag een overeenkomst ondertekend. De Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Fryslân biedt de garantie dat een onafhankelijke commissie voortaan over deze schadeclaims kan oordelen. De commissie brengt voor Vermilion bindend advies uit over schadeclaims van zowel overheden als particulieren. Voor Vermilion markeert deze overeenkomst een belangrijke stap in het proces naar meer transparantie over de behandeling van schadeclaims als gevolg van gaswinning. Managing Director Scott Seatter van Vermilion: ,,De ondertekening van deze bodemdalingsovereenkomst is een concreet voorbeeld van Vermilion's beginsel dat mensen en milieu voorrang hebben boven winst." De overeenkomst effectueert ook Vermilion's eerdere belofte om nulmetingen te verrichten bij bouwwerken en gebouwen voordat nieuwe gaswinningsactiviteiten in Fryslân van start gaan. De commissie heeft een adviserende rol bij de planning en de reikwijdte van deze metingen. De onderzoeksresultaten zullen worden overgedragen aan de commissie die deze kan gebruiken voor advies over de individuele schadeclaims. De onafhankelijke commissie krijgt bij Vermilion toegang tot alle noodzakelijke informatie. Bovendien is de commissie bevoegd aanvullende informatie in te winnen, zoals onderzoeken van derden, om zo zorgvuldig mogelijk advies uit te brengen.