Popkelder Sneek 2.0 houdt open dag na opening

Sneek - De Popkelder in Sneek wordt vrijdag 28 oktober officieel in gebruik genomen. De volgende dag is er open dag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Popkelder Sneek heeft na jaren afwezigheid begin dit jaar een doorstart gemaakt in de voormalige moskee aan de Havenstraat 7a in Sneek. Het gebouw is in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân en in samenwerking met Timpaan Welzijn van binnen grondig verbouwd tot twee muziekoefenruimtes en een ontmoetingsruimte voor muzikanten en aanverwanten. Een kostbare operatie, waardoor er geen geld meer was voor een muziekopnamestudio, een grote wens van het bestuur van Popkelder Sneek. Het bestuur heeft daarom zelf een plan gemaakt voor bouwkundige aanpassing, aanschaf apparatuur en financiering. Het gaat om een fors bedrag. Zodra de financiering rond is wordt uitvoering gegeven aan het plan. Zaterdag 29 oktober 2016 houdt Popkelder Sneek open dag voor alle inwoners van de gemeente Súdwest Fryslânen is er gelegenheid om het gebouw te bezichtigen en kennis te maken met muzikanten en vrijwilligers. Ook zijn er dan (interactieve) workshops en optredens van popkelderbands. Vooral kinderen/jongeren worden aangemoedigd hieraan mee te doen. Je kan je vooraf aanmelden via de website (www.popkeldersneek.org)! De oefenruimtes zijn ingericht met een complete backline en kunnen, met inbegrip van het gebruik van de ontmoetingsruimte,voor een schappelijke prijs worden gehuurd. Laatstgenoemde ruimte kan ook gehuurd worden voor activiteiten buiten de oefentijden. Momenteel maken ongeveer zeven bands gebruik van de popkelder. Ook worden muzieklessen aangeboden, onder andere door DJ-school Friesland. Er is nog ruimte voor nieuwe bands, maar de verwachting is dat de oefenruimtes eind dit jaar op avond en in het weekeinde nagenoeg volgeboekt zullen zijn. Verder is er een plan voor een muziekeducatief (basis)programma gericht op het toegankelijk(er) maken van actieve muziekbeoefening voor kinderen/jongeren. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar groepen die minder kansen hebben om in aanraking te komen met zelf een instrument leren bespelen. Ook wil Popkelder Sneek projecten gaan ontwikkelen en uitvoeren met de bewoners van het binnenkort te openen AZC in Sneek en is er een plan voor het inzamelen, herstel, onderhoud en uitlenen van (gebruikte) muziekinstrumenten.