Brug Reahûs weer open voor alle verkeer

Reahûs - De brug in de Sânleansterdyk bij Reahûs is vanmiddag weer voor alle verkeer opengesteld. Drie leerlingen van de Sint Bonifaciusschool in het dorp knipten de linten bij de wegversperring door, onder gejuich van de andere schoolkinderen, hun ouders en andere belangstellenden.

Door de renovatie van de brug konden de kinderen uit Hidaard en Tirns hun school enkele weken in september alleen bereiken door een stukje om te fietsen. Ze kregen echter hulp van Anne Engelsma van camping De Finne. Die begon een tijdelijke veerdienst en zette de schooljeugd zowel ’s ochtends als ’s middags in zijn boot over het water van de FrjentsjerterFeart. Voor zijn spontane actie werd hij met een leuke attentie bedankt door de gemeente Littenseradiel. De brug kreeg een geheel nieuw betondek. Het nieuwe wegdek was vier weken geleden al sterk genoeg om fietsers en voetgangers weer vrij baan te kunnen geven. Vandaag was het beton voldoende uitgehard om ook het andere, zwaardere verkeer weer te kunnen dragen. Tijdens de werkzaamheden was er enige verbazing over het tijdstip waarop de renovatie werd uitgevoerd. Was de schoolvakantie niet logischer geweest? Juist op verzoek van agrarische bedrijven in de omgeving – en in goed overleg met de school en Dorpsbelang Reahûs – besloot de gemeente tot uitvoering meteen na de schoolvakantie.