Inwoners SWF vieren de verschillen aan de dis

Sneek - Tijdens het Nationale Integratiediner gister vierden de inwoners van de gmemeente Súdwest-Fryslân de verschillen aan de dis.

Het doel van dit diner is het samenbrengen van mensen om elkaar beter te leren kennen. In Súdwest-Fryslân is er dit jaar op meerdere locaties een diner georganiseerd. Het Nationaal Integratiediner werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. In Súdwest-Fryslân organiseren we het diner sinds 2013. Het eerste diner werd georganiseerd door Accolade met het thema: Eten bij de buren. In 2014 vond het diner plaats op het Waltaplein in het stadhuis in Sneek. Vorig jaar werd het diner gehouden bij ROC Friese poort. Dit jaar is was er niet één diner, maar organiseerden verschillende organisaties een lunch of diner zoals op de RSG Sneek dat samen met de ISK een lunch hiel;d met exotische hapjes; het Bogerman in Sneek organiseerde een lunch met vluchtelingen en Bogerman Wommels organiseerde een High Tea. Verder waren er integratie-etentjes in de PKN Hemkerk, Poort 20 (een diner verzorgd door allochtone mannen); in Workum waar de stichting Present ervoor zorgde dat autochtonen bij allochtonen thuis gingen eten, in Bibliotheek Sneek (een diner met de bezoekers van het Digi-taalhuis en de eigen vrijwilligers), in het Marne-college in Bolsward en in Perron 2 in IJlst.