Geen finales meer in nationale competitie fierljeppen

Sneek - SNEEK - De finales verdwijnen volgend jaar uit de wedstrijden in de Nationale Competitie Fierljeppen.


Dat geeft de deelnemende fierljeppers de ruimte om minimaal vier keer te springen in plaats van de huidige drie sprongen. Dit biedt de toppers meer kansen op verre sprongen en daarmee wordt ook consequent uitgedragen dat het gaat om een klassement over meerdere wedstrijden. Het bestuur van de NFB heeft in de evaluatie van de nationale competitie besloten dit verbeterpunt over te nemen.
De Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen wordt een succes genoemd. De reeks topwedstrijden is het platform geworden waarop de topfierljeppers uit Friesland en Utrecht elkaar meerdere keren ontmoeten. Met deelname van alle toppers, verre sprongen en spanning tot de laatste wedstrijd. Wie wordt er kampioen?

Direct na het seizoen hield het bestuur van de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) weer de evaluatie, samen met vertegenwoordigers van fierljeppers en de wedstrijdadministratie. Daar kwam uit naar voren dat na een aantal jaren een goede vorm is gevonden en dat er niet veel meer aangepast hoeft te worden. Wel werd de suggestie gedaan om komend jaar komend jaar geen finales te springen om 
Daarnaast werd door topspringers gesuggereerd dat het mooi zou zijn als de Nationale Competitie de aanloop (en selectie) voor het NK zou zijn. In de evaluatie is dit voorstel instemmend besproken. Het is voor komend jaar nog niet realiseerbaar in verband met de al vaststaande agenda voor het NK.