Foppe de Haan opent derde Zuidwest Friesland On Stage

Sneek - Foppe de Haan opent op 1 november 2016 Zuidwest Friesland On Stage: een Positief (beroeps) Podium voor VMBO leerlingen in de Sneker Sporthal van 13.00 tot 16.00 uur.

Het project Zuidwest Friesland On Stage laat leerlingen kennis maken met verschillende beroepen. Er zijn nu twee edities geweest. Beide waren zeer succesvol, daarom is het nu een jaarlijks terugkerend event. Een Beroepenfeest waar leerlingen kennis maken met de praktijk. Van automonteur tot advocaat, ieder beroep is mogelijk. De oorzaak van schooluitval op het MBO is vaak dat jongeren een verkeerde keuze hebben gemaakt. Het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente willen met Zuidwest Friesland On Stage de leerlingen helpen een beter beeld te krijgen van beroepen. In totaal gaat het om ongeveer 900 VMBO leerlingen van het Bogerman (locaties Balk, Wommels, Koudum en Sneek), RSG Magister Alvinus in Sneek, Nordwin College in Sneek en Marne College in Bolsward. Het project Zuidwest Friesland On Stage maakt deel uit van een landelijk programma. Er is lesmateriaal ontwikkeld voor mentoren, zodat deze de leerlingen kunnen voorbereiden op het beroepenfeest van Zuidwest Friesland On Stage. Veel VMBO-leerlingen hebben geen goed beeld bij de mogelijkheden die ze hebben. ,,De leerlingen zijn vaak visueel ingesteld en moeten met beroepsoefenaars praten en bij bedrijven binnen kijken om een goed beeld te krijgen van een beroep”, aldus projectleider Jeanine IJtsma. Tijdens het beroepenfeest kunnen de leerlingen praten met de verschillende mensen. Doel is om twee afspraken te maken voor een werkbezoek. De leerlingen krijgen een netwerktraining. Daarna moeten ze het zelf proberen te regelen. De leerlingen moeten heel vroeg een beroepsrichting kiezen, dat is niet gemakkelijk. ,,Met deze lastige, maar leuke keuze, willen we ze graag helpen, zeg Jeanine IJtsma, we hebben vakmensen nodig en daarvoor is het VMBO. Met een goede begeleiding komen de leerlingen op de juiste vervolgopleiding terecht. De meeste leerlingen zijn daarom erg positief over het project”. Elk bedrijf kan mee doen aan het beroepenfeest. Het hoeft geen erkend leerbedrijf te zijn. Medewerkers moeten bereid zijn om bij het Beroepenfeest te zijn en daarna de leerlingen tijdens de Doe Dag te begeleiden. Er zijn zo’n 200 beroepsbeoefenaren nodig om het project te laten slagen. Uitzendbureau Jobz-on helpt bij het werven van beroepsoefenaars.