Ideeën Expeditie zorg over zelfsturing

Sneek - Petra Hoekstra uit Oudega en Maartje van der Weide uit Heeg zijn mede initiatiefnemers voor de Ideeën Expeditie Zorg in het Posthuis Theater in Heerenveen over de voor en tegens van zelfsturing in zorg- en welzijnsorganisaties.

Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties kiezen voor zelfsturing als nieuwe besturingsvorm. Maar wat maakt nu dat zelfsturende teams wel of niet werken? Dit betekent niet alleen een verandering voor de teams maar ook voor de kaders waarbinnen zij werken, de rol van bestuurders, management en stafdiensten. Draagt dit ook daadwerkelijk bij aan betere zorg of gaat het om een verkapte bezuiniging? En hoe geef je hier in de dagelijkse praktijk handen en voeten aan? Om ervaringen op het gebied van het -al dan niet succesvol- invoeren van zelfsturing te delen wordt op 27 oktober IdeeënExpeditie Zorg in het Posthuis Theater (Heerenveen) georganiseerd. Eén van de initiatiefnemers is Petra Hoekstra uit Oudega (SWF). Zij is werkzaam in zorg- en welzijnsorganisaties in het noorden en ziet dat veel organisaties zoekende zijn op dit vlak. Steeds meer organisaties zijn succesvol in het werken met zelfsturende teams of zijn bezig met de transitie naar deze besturingsvorm. Tegelijkertijd klinkt ook kritiek. Zo zou het ziekteverzuim in deze teams sterk stijgen, is het de vraag of dit nu echt efficiënter is en is er veel discussie over wat zelfsturing en zelforganisatie nu eigenlijk is. In samenwerking met IdeeënExpeditie Noord van Maartje van der Weide in Heeg ontstond het idee om zorgen welzijnsorganisaties in het noorden eens samen te brengen om ervaringen te delen. Tijdens IdeeënExpeditie Zorg willen zij organisaties met elkaar in gesprek laten gaan over de bedoeling van zelfsturing en wat dit betekent voor zowel teams als management en stafdiensten. Aan de hand van de ervaringen van drie ervaringsdeskundigen is het de bedoeling dat deelnemers ook aan de slag gaan met hun eigen vraagstukken. Ina Kerkdijk is directeur Woonzorg bij Zorgaccent in Almelo en één van die ervaringsdeskundigen. ZorgAccent heeft een succesvol transitieproces doorlopen naar zelfsturende teams in zowel de thuiszorg als verpleeg- en verzorgingshuizen. ,,De thuiszorg was groot en traditioneel georganiseerd", zegt Kerkdijk, ,,met ontevreden medewerkers en cliënten en slechte communicatie. We wilden dat het kleinschalig werd, met zelfsturende teams." Veel managementlagen verdwenen. De teams kregen vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de cliënt- en medewerkertevredenheid maakte een sprong omhoog. De transitie heeft geleid tot een organisatie waarin gewerkt wordt met een lage overhead, waar het primaire proces centraal staat en waar het eigenaarschap voor kwaliteit ligt in de relatie tussen de cliënt, zorgmedewerker en naaste. Naast Ina zullen ook Hélène Zwaneveld (directeur zorgontwikkeling bij Lable) en Nynke Andringa (teamleider sociaal wijkteam Zuidwest Leeuwarden) delen hoe zij aankijken tegen zelfsturing en zelfsturende teams.