Restauratie kerk en toren Dearsum

Dearsum - De monumentale Nicolaaskerk in Dearsum wordt gerestaureerd. De omvangrijke klus aan kerkgebouw en toren wordt uitgevoerd door het hierin gespecialiseerde bouwbedrijf Swart uit Eastermar.

Alle oude dakleien zijn verwijderd en waar nodig is het dakbeschot vervangen. Dit geldt ook voor alle loodaansluitingen. De leien zijn teruggelegd in diagonale vorm in de zogenaamde sjabloondekking, een specifieke methode van dakbedekking met schubleien. Muurankers zijn verwijderd, schoongemaakt, nagekeken en geschilderd om daarna weer te worden aangebracht. Al het voegwerk wordt nagekeken evenals de koperen goten. Kruis, windvaan en gouden bol van de kerktoren zijn verwijderd, worden opgeknapt en voorzien van nieuw bladgoud. Ook de wijzerplaten krijgen een onderhoudsbeurt. De kozijnen in de galmgaten worden gerenoveerd en voorzien van nieuwe galmborden. In de torenconstructie is al het houtrot in de balken aangepakt. Veel draagbalken krijgen nieuwe balkkoppen. In de toren komen nieuwe, houten ladders. Onderin de toren worden een toilet en een meterkast gebouwd en in het voorportaal komt een keuken met uitgifteloket. Daarvoor moeten er wel waterleiding en riolering worden aangebracht want tot nu toe was er enkel een stroomvoorziening in de kerk aanwezig. Binnen moet 200 vierkante meter oud stucwerk worden verwijderd en wordt daarna opnieuw aangebracht. De Nicolaaskerk van Dearsum is rond 1200 gebouwd zijn en heeft door latere aanpassingen romaanse én gotische kenmerken. De zadeldaktoren heeft aan alle vier zijden twee rondbogige galmgaten. Preekstoel en orgel stammen uit de 19e eeuw.