Contouren meer veilige Bolswarderweg zichtbaar

Sneek - De herinrichtingswerkzaamheden aan de Bolswarderweg in Sneek vorderen gestaan. De weg langs het Wilhelminapark is nog tot half november afgesloten voor autoverkeer.

Na onderhoudswerk aan de riolering wordt de Bolswarderweg vooral vanwege het vele fietsverkeer veiliger ingericht. Het fietspad wordt opgehoogd. Voor de fietsers worden bij de oversteekplaatsen opstelruimten gemaakt, waar zij kunnen wachten voor het passerende autoverkeer. Voor wandelaars wordt het trottoir verbreed. Om de snelheid terug te dwingen worden verkeersremmende drempels geplaatst ter hoogte van de Hemdijk en bij de Kerkhoflaan.” Het werk wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Koninklijke Sjouke Dijkstra.