Nietstilzitten in Bedrijf: ZZP iets voor jou?

Sneek - Nietstilzitten houdt op 2 november een bijzondere editie van Nietstilzitten in Bedrijf. In eerdere afleveringen kregen werkzoekenden gelegenheid een bedrijf te bezoeken, op 2 november gaat het over mogelijkheid om ZZP’er te worden. Paul Huisman, die als ZZP’er vanuit zijn bedrijf “Pier Noord” ondersteuning biedt aan ondernemers, vertelt uit eigen ervaring wat erbij komt kijken als je voor jezelf begint vanuit een ww-situatie.

Ook de locatie waar deze bijeenkomst plaatsvindt is bijzonder, namelijk bij MiXL aan het Martiniplein in Sneek. MiXL biedt onder andere flexwerkplekken aan kleine ondernemers. Initiatiefneemster Judith Otto is aanwezig om meer te vertellen over het idee achter dit bedrijf. Zoals altijd bij Nietstilzitten in Bedrijf, wordt een bezoek aan een bedrijf gecombineerd met een fysieke activiteit. In dit geval wordt het bezoek aan MiXL voorafgegaan door een stadswandeling onder leiding van stadsgids Ted Hobma, zelf ook actief deelnemer aan de activiteiten van Nietstilzitten. De stadswandeling begint om 13.00 uur. Met deze activiteit wil Nietstilzitten werkzoekenden stimuleren om op meerdere fronten actief bezig te blijven. Daarnaast bieden de activiteiten volop mogelijkheden om te netwerken en onderling ervaring uit te wisselen. Deze activiteit is gratis toegankelijk voor iedereen die met de gedachte speelt om zich als ZZP’er te vestigen. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Opgave voor deze activiteit kan via de website www.nietstilzitten.nl Nietstilzitten is het activiteitenplatform voor werkzoekenden in Zuidwest Friesland. Het platform wil werkzoekenden de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren en te prikkelen tijdens gezamenlijke activiteiten, waaronder het wekelijkse Nietstilzitten Café.