Lezing Vogeltrek in bibliotheek

Sneek - De Vereniging voor Veldbiologie KNNV Fryslân en Bibliotheek Sneek verzorgen 25 oktober een lezing over de Vogeltrek. Bioloog en natuurpresentator Kees Boele etaleert de vogeltrek als uniek verschijnsel.

Met de aanstelling van Dr. Theunis Piersma als internationaal vogeltrekprofessor kwam Nederland in de frontlinie van onderzoek naar migrerende vogels. Het belang van Nederland voor o.a. grutto’s en kanoeten is de unieke positie van de Waddenzee. Het is een tankstation en soms langdurige verblijfplaats voor miljoenen vogels komend uit Arctische streken en op weg naar Afrika. Maar bioloog en natuurpresentator Kees Boele gaat nog een stap verder. In zijn verhaal volgt hij ook de kleinste zangers en roofvogels als kiekendieven. De laatste onderzoeksresultaten laten vaak verrassende nieuwe inzichten zien. Trekroutes komen in beeld, dieetwensen van vogels op hun lange reis worden steeds duidelijker. De Vereniging voor Veldbiologie KNNV Fryslân nodigt u van harte uit om kennis te maken met vogeltrek als uniek verschijnsel. Op 12 november vanaf 9.30 uur is een excursie langs de IJsselmeerkust. Startpunt van de tocht georganiseerd door de Vereniging voor Veldbiologie KNNV Fryslân is op het parkeerterrein langs de A6 bij het Tjeukemeer richting Lemmer.