Lankhorst Taselaar naar Heerenveen

Sneek - Lankhorst Taselaar, groothandel in watersportartikelen met een filiaal in Sneek, verhuist naar het Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) in Heerenveen.

Sinds de verzelfstandiging van Lankhorst Taselaar in 2012 en de overname van Bestolux in 2014, is er hard gewerkt aan het verder verbeteren van haar dienstverlening. Met het distribueren van een groot aantal A-merken, een zeer uitgebreid huismerk Talamex, de koop van Besto Redding en een partnership met een Chinese Opblaasboot- en SUP-fabriek, staat er een solide basis voor een gebalanceerd portfolio. Met een team van enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, en een zeer goede voorraadpositie, heeft de groep haar positie in de watersport verder kunnen versterken. Onlangs is Bestolux al verhuisd naar Lelystad, waarmee een belangrijke eerste stap is gezet richting de integratie van beide organisaties. De innovatieve kracht van de Besto-organisatie blijft ongemoeid, maar kan voor alle overige zaken bogen op de fulfilment van Lankhorst Taselaar. Echter qua ruimte en inrichting voldoet de huidige locatie niet aan de wensen voor de toekomst. De uiteindelijke keuze voor de gemeente Heerenveen heeft te maken met twee belangrijke factoren. De huidige vestiging van de Cash & Carry in Sneek voorziet in een behoefte van Friese klanten voor snelle levering van producten. Met de keuze voor het IBF is er een prima ontsluiting op de snelwegen om een afhaalfunctie voor producten te kunnen borgen. Daarnaast heeft de gemeente Heerenveen, in een hechte samenwerking met de Provincie Fryslân, aangetoond slagvaardig te zijn en ondernemersgeest te hebben. Een warm welkom en gestructureerde ondersteuning hebben zeker bijgedragen aan de ‘terugkomst’ van de organisatie naar de provincie Friesland. De vestiging in Rheine, waar Lankhorst Hohorst haar verkoopkantoor heeft gevestigd, blijft ongemoeid.