Geeuwbrug in IJlst gestremd

IJlst - IJLST - De geeuwbrug is deze week gestremd voor autoverkeer. Er worden tot en met vrijdag onderhoudswerkzaamheden verricht. Voetgangers en fietsers kunnen wel passeren.

Er wordt door Schagen Infra BV gewerkt aan onderhoud van het brugdek de brug gelegen in de Galamagracht – Stadslaan. De uitvoering van de werkzaamheden nemen over de dag verspreidt twee uren in beslag. Buiten de werkzaamheden om zijn de Galamagracht en de Stadslaan voor al het verkeer te gebruiken. Er wordt geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.