Eerste paal geslagen voor brug Houkepoort

Sneek - Van de vanmorgen opgetrommelde hoogwaardigheidsbekleders en media werd enig geduld gevraagd voor wethouder Gea Akkerman namens de gemeente Súdwest-Fryslân plaats kon nemen in de heistelling voor het slaan van de eerste paal voor de brug naar het toekomstige wooneiland Houkepoort.

Het had wel iets symbolisch. Immers, het voorbereidingstraject rondom Houkepoort was vanwege verschillende oorzaken ook eentje van de lange adem. Dit kon er makkelijk bij. De eerste ambtelijke documenten over de prestigieuze woonwijk langs de Houkesloot dateren van 1999. De eerste proefballonnetjes werden al in '93 opgelaten. Na het uitgraven van de taartpunt tussen Grienedyk, stadsrondweg en Houkesloot is er dan nu eindelijk de eerste bouwactiviteit. Wethouder Gea Akkerman gaf uiteindelijk een paar flinke tikken op de eerste van een aantal 25 meter lange betonnen heipalen voor de fundering van de toegangsbrug voor de eilandwijk die plaats gaat bieden aan circa 180 woningen. De ontsluitingweg Houkepoort sluit aan op de weg Sneek-Offingawier en kruist het wandel- en fietspad op de Grienedyk. De bouwcombinatie Dijkstra Draaisma/Friso Bouwgroep realiseert 81 woningen en een appartementencomplex met maximaal 15 woningen. De andere helft wordt gebouwd door Volker Wessels Vastgoed. Verder biedt de gemeente nog 14 kavels aan in de vrije sector. Volgens projectleider Romke Akkerman van de gemeente is er veel belangstelling voor een woning op Houkepoort. Geïnteresseerden kunnen zich zaterdag tijdens de woonmarkt in het Atrium in Sneek verder laten informeren en de situatiekaart van Houkepoort bekijken. Het is de bedoeling dat in april wordt gestart met de bouw van de woningen.