Twee kwaliteitskeurmerken AZ

Sneek - Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord voldoet aan de strenge  normen voor stomazorg, zowel voor urine- als darmstoma’s. Daarnaast krijgt het ziekenhuis het kwaliteitskeurmerk voor prostaatkankerzorg.

Het Antonius Ziekenhuis is zich ervan bewust, dat goede stomazorg voor stomadragers cruciaal is om deel te kunnen nemen aan de dagelijkse activiteiten. Met de kwaliteitskeurmerken van de patiëntenvereniging wordt op basis van objectieve gegevens zichtbaar dat het ziekenhuis zowel voor urine- als darmstoma’s aan de hoogste eisen voldoet. De normen gaan onder andere over de momenten waarop er contact is  tussen patiënt en zorgverleners. Zo is vastgelegd dat patiënten die een stoma krijgen, voor hun operatie een gesprek hebben met de medisch specialist en de stomaconsulent. In het nazorgtraject werken specialist en stomaconsulent nauw samen. Het prostaatkankerzorgkeurmerk is toegekend door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) dat concludeert dat het Antonius Ziekenhuis ruimschoots voldoet aan de kwaliteitscriteria. De kwaliteitseisen van de patiëntenorganisaties gaan onder andere over het aantal prostaatverwijderingen dat jaarlijks in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. Het behandelteam in het ziekenhuis moet minimaal 20 operaties uitvoeren. Verder is belangrijk dat er gespecialiseerde verpleegkundigen zijn. Een van de andere punten waar op gelet wordt, is het multidisciplinair overleg. Zo’n overleg bestaat minimaal uit de volgende zorgverleners: een uroloog, een radiotherapeut en internist-oncoloog.