Gregoriusskoalle tweede in damstrijd

Sneek - De Sint Gregoriusskoalle uit Blauhuis is gisteren op de tweede plaats geëindigd in het internationaal kampioenschap Fries dammen in Tresoar in Leeuwarden. Het damevenement met 70 kinderen van tien scholen was  onderdeel van het project Fryske Sport yn dyn klasse.

Het team uit het Noord-Italiaanse Aosta, speciaal voor dit toernooi naar Fryslân gereisd, zegevierde. Het Italiaanse team stond onder leiding van Paolo Faleo, zelf nationaal kampioen Italiaans dammen. Hij traint 200 kinderen in Aosta, en had de vijf sterkste dammers meegenomen. De sterkste individuele dammer was Wiebren Ykema uit Gaastmeer, die zodoende de titel overnam van zijn broer Herre Klaas, die vorig jaar won. Wybren won als enige alle zeven partijen. De einduitslag van de teams: 1e prijs: Aosta (5,2 punten trochinoar de spiler) 2e prijs: Sint Gregoriusskoalle Blauhus (4,75 punten) 3e prijs: CBS De Gielguorde Lollum-Waaksens (4,5 punten) 4e prijs: De Opslach en De Hoekstien Arum (4 punten) 5e prijs: CBS Mids de Marren De Gaastmar (3,8 punten) 6e prijs: OBS De Lege Geaen, Sibrandabuorren (3,3 punten) 7e prijs: CBS De Twatine, Gau (3,12 punten) 8e prijs: CBS Van Haersma Bumaskoalle (De Hommerts) (2,95 punten) 9e prijs: KBS It Funemint Wommels (2,8 punten) 10e prijs: CBS Klaver Trije Aldegea (2 punten).