Ondernemersvereniging Top en Twel los

Oppenhuizen - De Ondernemersvereniging Top & Twel, OVTT, is donderdag van start gegaan met 22 deelnemende bedrijven.

Een werkgroep heeft  uitvoerig onderzoek gedaan naar het draagvlak voor een ondernemersvereniging in de tweelingdorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Uit een enquête kwam naar voren dat een groot deel van de lokale ondernemers enthousiast is.  Het bevorderen van het algehele ondernemersklimaat en leefbaarheid in de beide dorpen en het intensiveren van de contacten tussen de bedrijven onderling zijn belangrijke onderwerpen voor de ondernemers. De uitslag van de enquête was voor de werkgroep aanleiding om serieuze stappen te ondernemen  en een basis te leggen voor OVTT. Bij de start van de OVTT staat de teller van het aantal bedrijven dat zich als lid heeft ingeschreven meteen al op 22. Het eerste bestuur wordt gevormd door Anita Feenstra ( voorzitter ), Ina Duijndam ( secretaris ) Dirk de Veen ( penningmeester), Tinus Snijders, Johannes Feenstra, Marrit Pelsma en Hessel Bouma. De ondernemers die zich ook willen aanmelden kunnen een mailtje sturen naar info@ondernemendtopentwel.nl.