Noodmaatregelen op Snitserdyk

Raerd - Een nieuwe ernstige aanrijding gister op de de Snitserdyk (N354) bij Raerd, waarbij een autobestuurster uit Sneek een gebroken rib opliep en haar 13-jarige zoon een pols en een pink brak, is voor de provincie Friesland aanleiding om zo snel mogelijk noodmaatregelen te nemen.

De belijning op de weg wordt, naar voorbeeld van het kortgeleden vernieuwde tracé vlak na Scharnegoutum tot de Spearsterdyk, aangepast waardoor de zijkanten van de weg beter zichtbaar worden. Ook komt er een dubbele streep (inhaalverbod) in het midden. Verder vraagt de provincie de politie om extra te controleren op de snelheid van automobilisten. Tenslotte komt er een campagne om automobilisten te wijzen op de gevaarlijke weg, zodat zij hun rijgedrag kunnen aanpassen. Per dag maken circa 10.000 voertuigen gebruik van de weg. De verkeersdruk lijkt verder toe te nemen omdat autobestuurders van Sneek richting Heerenveen momenteel liefst de rotonde van Joure willen mijden. Op de N354 tussen Dearsum en de A32 vinden de laatste tijd veel ongelukken plaats. Eind vorige maand botsten al twee auto's frontaal op elkaar. Gisteren kon een weggebruikster uit Sneek een tegemoet komende auto die na een stuurfout op haar weghelft terecht kwam niet ontwijken. Zij brak bij de botsing een rib, haar zoon zijn arm. Over de verwondingen en de woonplaats van  de inzittenden van de andere auto is niets bekend. De provincie heeft plannen om de drukke en bochtige weg die al jaren als erg gevaarlijk bekend staat veiliger te maken. Langs de weg wonende mensen uit Raerd en Easterwierrum en het buurtschap Tsienzerbuorren hebben bijgedragen in het benoemen van de grootste knelpunten. Op 21 januari van dit jaar nam gedeputeerde Sietske Poepjes het eindadvies Herinrichting N354 in ontvangst. De uitvoer daarvan begint niet eerder dan in 2018.