Houtoogst in Balkster bos en Bremer wildernis

Balk - Staatsbosbeheer start half november met het uitdunnen van percelen bos in het Balksterbos en de Bremer Wildernis en directe omgeving.

Tijdens de werkzaamheden worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Sommige delen van de boswachterij worden afgesloten. Ook kunnen de bospaden tijdelijk minder goed beloopbaar zijn. Staatsbosbeheer dunt bepaalde bosvakken uit. Tijdens deze houtoogst worden stammen in rijen hoog opgestapeld. ,,Deze opgestapelde boomstammen zijn geen speelattributen voor kinderen. Ze kunnen gaan rollen, waardoor je beklemd kunt raken. Wij adviseren iedereen hier altijd rekening mee te houden", aldus boswachter Henk Jan van der Veen. Staatsbosbeheer beheert ongeveer 27 procent van het bos in Nederland. Een groot deel daarvan is multifunctioneel. Van der Veen: ,,We beschermen daarbij niet alleen natuur, maar bieden ook ruimte voor beleving en duurzaam benutten, zoals houtproductie. Al ons hout krijgt het FSC-keurmerk. Het staat garant voor hout uit goed beheerde bossen. Dit hout is overigens ook multifunctioneel inzetbaar en wordt gebruikt voor papier, pallets, vloeren, (tuin-)meubels of kapschuren." Het selecteren van bomen gebeurt met zorg zegt Staatsbosbeheer dat ook bomen aanwijst die voor lange tijd in het bos blijven staan, de zogenaamde toekomstbomen. ,,Ook kijken we voor aanvang van de werkzaamheden of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn. Duurzame houtproductie brengt ook meer variatie in het bos, niet alleen in boomsoorten, maar ook in leeftijdsopbouw. Na het oosten ontstaat er ruimte, valt er weer licht op de bodem en krijgen kruiden, struiken en jonge bomen de kans om zich te vestigen. Zo kan het bos zich op een natuurlijke manier verjongen", aldus Van der Veen.