Zonnepanelen op dak Nordwin College

Sneek - Op het dak van Nordwin College Sneek zijn deze week dik 300 zonnepanelen geplaatst.

Het bedrijf Solar Edge plaatste de panelen op het schoolgebouw. Nordwin College wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het opwekken van zonneenergie voor eigen gebruik en daardoor zorgdragen voor het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Naast de vestiging in Sneek wordt ook in Heerenveen, Buitenpost en Leeuwarden een flinke hoeveelheid panelen geplaatst. In totaal gaat het om maar liefst 1735 stuks. Op de foto de VMBO-leerlingen Jorrit en Andries van het Ecoteam met Ronald de Vries van het Nordwin College die de plaatsing van de zonnepanelen bekijken en daarna uitleg kregen van één van de monteurs. Met hetEcoteam wil Nordwin het bewustzijn over duurzaamheid in de school promoten en stimuleren. In het Ecoteam zitten zowel leerlingen als medewerkers van de school