Bedrukte gezichten bij uitreiking oorkondes

Sneek - In een bedrukte, emotievolle bijeenkomst in de Waltastins in Sneek reikte burgemeester Hayo Apotheker gistermiddag oorkondes uit aan negen omstanders die in maart in actie kwamen toen aan de Rienck Bockemakade een auto met drie inzittenden te water raakte.

Ondanks manhaftige pogingen van de hulpverleners lukte het niet om de van Texel afkomstige bestuurder Frans Hopman en zijn stiefdochter Lissa uit de vol water lopende auto te krijgen. Hopmans vrouw werd wel gered. Zij was gister aanwezig. Apotheker reikte een oorkonde uit aan Lisa Behage, Froukje van Duinen-Postma, Tim de Haan, Eric Hubers, Wilja de Jager-Dijkstra uit Sneek en Hans Verduin uit Sint Pancras. Drie anderen die niet aanwezig konden zijn krijgen de oorkonde van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen nagestuurd. ,,We eren de redders vandaag", zei Apotheker, ,,maar we staan ook stil bij het ongeval". Hij sprak zijn waardering uit. ,,U bent in het water gesprongen en ieders hulp is van wezenlijk belang geweest." ,,Het voelt allemaal dubbel", zei Verduin namens de aanwezigen die er met bedroefde gezichten bij zaten omdat de reddingsactie slechts gedeeltelijk slaagde.