Dertig lege stoelen op Schaapmarktplein

Sneek - Op het Schaapmarktplein in Sneek staan morgen 30 lege stoelen.

De stoelen vertegenwoordigen de dertig omgekomen verkeersslachtoffers in Fryslân in 2015. Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) roept iedereen op hier bij stil te staan. Ook wil het ROF mensen bewust maken van hun eigen gedrag in het verkeer. Op zondag 20 november vindt de jaarlijkse internationale herdenking van verkeersslachtoffers plaats in 121 landen. In Nederland is de herdenking in Elspeet. Het aantal verkeersdoden in de provincie Fryslân laat na een jarenlange daling helaas een stijging zien. Ook op pleine in Drachten, Heerenveen en Leeuwarden staan morgen dertig lege stoelen. De stoelen staan er om verkeersdeelnemers bewust te maken van het aantal verkeersdoden en van hun eigen gedrag in het verkeer.