FSM populair bij ouderen

Sneek - Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek is populair bij senioren. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van provincie Fryslân.

Museumbezoek is populair onder de senioren die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Zij bezoeken duidelijk vaker een museum dan de respondenten jonger dan 65 jaar. Vooral het Fries Museum en het Natuurmuseum zijn populair onder de senioren, meer dan 40 procent heeft één van deze musea bezocht het afgelopen jaar. Onder 75-plussers zijn vooral het Fries Landbouwmuseum en het Fries Scheepvaartmuseum ook populair.

Vooral 75-plussers ervaren door verminderde mobiliteit en gezondheidsproblemen belemmeringen bij het bezoeken van voorstellingen en het zelf beoefenen van culturele activiteiten. Het aantal 75-plussers zal in Fryslân de komende jaren sterk toenemen. Om ook deze groep te laten deelnemen aan culturele activiteiten is het nodig dat zij zo weinig mogelijk belemmeringen ervaren. Het is voor hen belangrijk dat culturele activiteiten dichtbij huis zijn of dat het cultureel aanbod gemakkelijk te bereiken is. Voor senioren die minder mobiel zijn, bijvoorbeeld omdat zij niet (meer) kunnen autorijden, kunnen initiatieven op het gebied van vervoer oplossingen bieden.