Wethouder speelt eerste noot schoolorkest Aquinoschool 

Sneek - Wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân gaf dinsdagmiddag het startsein voor het schoolorkest van de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Ze deed dat met het spelen van de eerste noot met de 25 kinderen die samen het orkest vormen. Het orkest is voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Ze krijgen allemaal een eigen instrument via stichting Leerorkest.

Vorige week kregen de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 al een workshop zingen, omdat de school naast een orkest ook een koor start. Het idee is dat het orkest en het koor uiteindelijk ook samen kunnen optreden. Wethouder Van Gent ziet de oprichting van dit schoolorkest als een goede vervolgstap voor de school uit de wijk Lemmerweg Oost. ,,Niet alle kinderen krijgen van huis uit de kans om muziekles te volgen. Dat deze school het initiatief neemt om te investeren in een orkest en een koor is heel belangrijk. Deze school wil het verschil maken in de wijk. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe ze dat in de praktijk doen.” Piet-Hein Herfkens, directeur Thomas van Aquinoschool: ,,Leren is veel meer dan taal en rekenen. Muziek, theater, bewegen, samenwerken, elkaar ondersteunen. We hebben een stevige, op de wijk gerichte brede school neergezet de afgelopen jaren. Nu werken we aan een volwaardig naschools aanbod waar alle kinderen aan mee kunnen doen.” De Thomas van Aquinoschool is één van de drie scholen in Sneek die onderdeel zijn van een aantal innovatieve pilotprojecten. Binnen deze pilots werken de scholen samen met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kinderwoud), jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en de gebiedsteams. De andere scholen die meedoen zijn de Johannes Postschool en de Zwetteschool.