Extra maatregelen bij knooppunt Joure

JOURE - Rijkswaterstaat neemt na een reeks ernstige ongelukken, waaronder de laatste die een 31-jarige jonge vader uit Sneek fataal werd, extra verkeersmaatregelen op de rijbanen van de A7 richting knooppunt Joure.

De auto waarin de man uit Sneek zat met zijn echtgenote en 1-jarige dochter werd 16 november van achteren aangereden door een vrachtwagen die op de file inreed. De man en de vrouw raakten beide ernstig gewond. De man is overleden aan zijn verwondingen. Op 30 september deed zich een vergelijkbaar ongeluk voor. Rijkswaterstaat zegt nu de weggebruiker duidelijker te willen attenderen op de nadering van de rotonde en mogelijke filevorming. De politie heeft laten weten de komende tijd vaker zichtbaar aanwezig te zijn op de Rijksweg. De aanpassingen bestaan onder andere uit het aanbrengen van extra strepen met ribbels. Deze zorgen ervoor dat de weggebruikers een trilling voelen, waardoor hun aandacht op de verkeerssituatie wordt gevestigd. De strepen worden over de gehele breedte van de rijstroken en de vluchtstrook op de A7 vanuit Sneek tussen afslag Joure-West en knooppunt Joure aangebracht. Ook worden er morgen extra opvallende, geel reflecterende borden met de aanduiding van de snelheidsbeperking van 90 en 70 kilometer geplaatst. Dergelijke borden worden ook vanuit de richting Heerenveen tussen afslag Oudehaske en knooppunt Joure aangebracht. De verkeerssituatie op de A7 rond knooppunt Joure is al enkele jaren ongewijzigd. De afgelopen drie maanden vonden er echter meer ongevallen plaats dan in vergelijkbare perioden in 2014 en 2015. De exacte oorzaak hiervan is onbekend, al lijkt in diverse gevallen een combinatie van factoren (te hoge snelheid, afleiding) een rol te spelen. Om het gedrag van de weggebruikers rond knooppunt Joure nog beter in kaart te brengen, doet Rijkswaterstaat de komende week aanvullend onderzoek. Daarbij zal het rijgedrag van weggebruikers worden geobserveerd. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kunnen extra maatregelen worden genomen om het gedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden. De maatregelen die worden genomen zijn tijdelijk, aangezien medio 2017 de nieuwe weg tussen Joure-West en het nieuwe knooppunt zal zijn gerealiseerd. Het totale verkeersplein is naar verwachting eind 2017 gereed.