Ingezonden: Bedrijfsleven melkkoe gemeente Súdwest-Fryslân

Sneek -

Het college van burgemeester en wethouder in Súdwest-Fryslân is trots op het feit dat het de lasten voor burgers de afgelopen jaren niet heeft hoeven verhogen. De lasten voor het bedrijfsleven daarentegen, zijn diezelfde voorbije jaren flink gestegen. Zo stemde een meerderheid in de gemeenteraadsvergadering van 10 november j.l. nog in met het voorstel van het college om de en toeristenbelasting met 25 procent te verhogen. De zoveelste lastenverzwaring voor het bedrijfsleven in Súdwest-Fryslân. Het lijkt er op dat het bedrijfsleven de melkkoe binnen de gemeentelijke begroting is. De VVD-Súdwest-Fryslân maakt zich sterk voor lagere lasten voor burgers én bedrijven in onze gemeente. De VVD-fractie stemde dan ook tegen de verhoging van de toeristenbelasting. Vorig jaar vroeg de VVD al aandacht voor de onevenredige lastenverhoging voor het bedrijfsleven, maar kreeg toen geen gehoor. Tijdens de recentelijke behandeling van de begroting 2017 in oktober, heeft de VVD opnieuw aandacht gevraagd voor verlaging van de lasten voor het bedrijfsleven. De fractie stelde voor om een -kleine- verschuiving binnen de Onroerende Zaak Belasting (OZB) aan te brengen, zodat de lastendruk voor het bedrijfsleven zou kunnen worden verminderd. Na jaren lastenverhoging -zo vindt de VVD – is het hoog tijd om de lasten te verlagen. De VVD-Súdwest-Fryslân is dan ook blij verrast met het voorstel van het college om de OZB voor bedrijven volgend jaar te verlagen. Met het verhogen van de lasten voor bedrijven, heeft het college van b. en w. de afgelopen jaren voor de makkelijke weg gekozen. Echter is de VVD-fractie van mening dat het bedrijfsleven niet als melkkoe van de gemeentelijke begroting hoort te dienen. Het bedrijfsleven is de motor van de lokale economie en zorgt voor het overgrote deel van de werkgelegenheid in de gemeente Súdwest-Fryslân. Sneek, Hielke Bandstra, fractievoorzitter VVD-Súdwest-Fryslân.