Veiliger gemaakte Bolswarderweg in gebruik

Sneek - Automobilisten en tweewielers maken weer druk gebruik van de heringerichte Bolswarderweg in Sneek.

Er is nog wel sprake zijn van enige hinder omdat er nog een paar elementen van de veiliger gemaakte toegangsweg afgewerkt  moeten worden.  Zo moeten de stoepen nog gestraat worden.  Op de stoepen die nog niet gestraat zijn, worden loopschotten geplaatst. Belangrijke verbetering is dat de fietspaden, vaak druk gebruikt vanwege de grote scholen in de buurt zoals Bogerman, verhoogd zijn aangelegd. Ook zijn de kruisingen van de nu met een middengeleider uitgeruste weg veiliger gemaakt met verkeersremmende maatregelen.