DLG-dorpen in onderzoek OV platteland

Sibrandabuorren - Inwoners van Sibrandabuorren en Tersoal ontvangen een enquête van de provincie die onderzoek doet naar hetgebruik van openbaar vervoer op het platteland.

De uitkomsten van hety opnderzoek moeten inzicht geven in welke vervoersmiddelen mensen gebruiken en welke rol het openbaar vervoer daarin heeft. De onderzoeken gaan ook in op de vraag wat er nodig is om meer reizigers gebruik te laten maken van de bus. Om een goed beeld te krijgen van het reisgedrag op het platteland, zet de provincie verschillende middelen in. De inwoners van Sibrandabuorren, Tersoal en Easternijtsjerk ontvangen een enquête. Er worden enquêtes afgenomen in de buslijnen die deze dorpen aandoen, de Arriva-lijnen 94 en 52. De OV-Chipkaart-gegevens van ritten op die lijnen worden geanalyseerd. Daarnaast zijn er uitgebreidere interviews met reizigers uit dit gebied. Sweco, Partoer en Transtec gaan de onderzoeken uitvoeren. In het eerste kwartaal van 2017 is het afgerond. De uitkomsten zijn van belang bij het opstellen van het Programma van Eisen voor het busvervoer vanaf eind 2020. Het busvervoer in Fryslân moet dan opnieuw aanbesteed zijn. Benieuwd hoeveel reizigers gebruik maken van de bus op een gemiddelde werkdag of in het weekend? Op www.fryslan.frl/reizigersaantallen zijn gegevens te vinden over de streek- en stadslijnen in Fryslân.