Zeventig nieuwe eiken in Rijsterbos

Rijs - In het Rysterbosk bij Rijs wordt morgen een begin gemaakt met de aanplant van 70 nieuwe eiken.

De aanplanting van de nieuwe laanbomen Zomereik (Quercus robur) is noodzakelijk, aldus It Fryske Gea. Doordat de karakteristieke laanbomen aftakelen gaan er elk jaar weer enkele bomen door ouderdom of ziekte dood. Deze bomen worden in verband met de veiligheid van wandelaars elk jaar verwijderd, waardoor er langzamerhand gaten in de laan ontstaan en de laan zijn samenhangende karakter verliest. Helaas is het geen optie om zieke en dode bomen te kappen en te vervangen door  jonge bomen, volgens It Fryske Gea. De jonge bomen krijgen dan teveel schaduw, waardoor de bomen niet als rechte en gezonde laanboom kan opgroeien. Geplant worden bomen die bewust gekweekt worden als laanboom. Het Rijsterbos is een oud wandelbos met statige lanen. Voor vele omwonenden een vertrouwd beeld door de beeldbepalende bomen die hier zo’n 200 tot 250 jaar geleden geplant zijn en nu op hoge leeftijd. It Fryske Gea is als natuurbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van het Rysterbosk en hecht grote waarde aan de natuurwaarden en het cultuurhistorische belang, waarvan deze laan een goed voorbeeld is. Om de laan voor toekomstige generaties te behouden is het noodzakelijk groot onderhoud te plegen en een deel van de bomen te vervangen. Een deel van de oorspronkelijke laan is inmiddels gekapt. Tijd om te starten met de aanplanting van de eerste 70 nieuwe eiken.