Inwoners Folsgare maken dorp groener

Folsgare - Verschillende inwoners uit Folsgare staken vorige week de handen uit de mouwen om hun dorp groener te maken. Dit deden ze door het aanplanten van verschillende soorten bomen en hagen aan de hand van een beplantingsplan dat ze zelf hebben opgesteld.

Na de koffie in basisschool ‘de Gearrin’ werd het bestelde groen vanaf een centraal punt aan de rand van het dorp over de verschillende plantlocaties verdeeld. Leerkrachten van de basisschool zijn vervolgens samen met ouders en kinderen aan de slag gegaan met het planten van klimop en beukhaag op het schoolplein. Langs de Monumentwei zijn in de loop van de ochtend drie haagbeuken neergezet. Net buiten het dorp zijn daarna nog vijf perenbomen geplant. In het komende voorjaar zal het groen rondom het kunstwerk worden aangepakt. Doarpen yn’t Grien De plantdag in Folsgare is onderdeel van het project Doarpen Yn’t Grien van Landschapsbeheer Friesland.  Het doel van het project is dat bewoners de groenstructuur van hun dorp versterken volgens een groenplan dat door de dorpsbewoners wordt opgesteld. De dorpsbewoners van Folsgare zijn in het najaar van 2015 van start gegaan met het project. Ook de dorpen Goënga, Hommerts- Jutrijp en Tirns doen mee aan Doarpen Yn’t Grien. Het project wordt gefinancierd uit gelden van It Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân en het Kernenbeleid Súdwest Fryslân van de gemeente Súdwest-Fryslân.