RTC Rally sluit jubileumjaar af

SNEEK - Vrijdag 16 december heeft RTC Rally tijdens haar algemene ledenvergadering haar 50-jarig jubileumjaar afgesloten.

Het afsluiten van het jubileumjaar betekende ook afscheid van voorzitter Harrie Rigter en vicevoorzitter Hertzen van der Schuit. Beiden hebben gedurende een groot aantal jaren in bestuurlijke zin het gezicht van RTC Rally bepaald. Wayne Jansen is als nieuwe voorzitter benoemd. Zoals gebruikelijk worden aan het eind van het fietsseizoen de prijzen uitgereikt van de verschillende competities. Op de bovenstaande foto staan de winnaars afgebeeld. Van rechts naar links: Henk Feenstra, Jappie Hingst, Jan Plantinga, Jan Kluitenberg, Dries Syszeling, Teake de Haan, Bram van Dijk, Jappie Hettinga, Nieske Hoekstra van Rijs, Hertzen van der Schuit, Cathrienus Zijlstra, Julius Bosma, Harrie Rigter.