‘Blue Energy: energie uit water’ is beste profielwerkstuk

SNEEK - Vorige week werden op het RSG Magister Alvinus in Sneek voor de negende keer de prijzen uitgereikt voor het beste profielwerkstuk (pws). Zo’n 220 eindexamenleerlingen van havo en vwo maakten kans.

Prijswinnaars van 2016 zijn: Britt Anema en Silke de Jong (3e prijs havo) voor pws: ‘Schone kleding’, Jurjen Agricola en Sietse van Heeren (2e prijs havo) voor pws: ‘Gentrificatie: van klacht naar prachtbuurt?’ en Rens de Vries en Jurjen Zoodsma (1e prijs havo) voor pws: ‘Afval op de RSG’. Sabijn Perdijk (3e prijs vwo) voor pws: ‘De kleur van water’, Endre Eisinga en Jonas Tjallema (2e prijs vwo) voor pws: ‘Plastic fantastic?’ en Alexandra de Boer en Ellis Donker (1e prijs en tevens beste pws van de dag) voor pws: ‘Blue energy: energie uit water’. Op de pws-dag presenteerden de leerlingen hun eindwerkstuk waar ze een jaar intensief aan gewerkt hebben samen met hun begeleider. Een deskundige jury heeft de werkstukken beoordeeld op de drie p’s: proces, product en presentatie. De Nel Stehouwer Award wordt ieder jaar uitgereikt aan degene met het beste profielwerkstuk. Nel Stehouwer was een docente klassieke talen aan de RSG Magister Alvinus. Zij heeft de RSG een legaat nagelaten dat ten goede komt van het profielwerkstuk.