Open dag in de EastKime in Oosthem

OOSTHEM -  Op donderdag 29 december a.s. opent de EastKime in Oosthem, onder de rook van Sneek, haar deuren. Tijdens deze open dag kunnen belangstellenden voor de eerste keer een kijkje nemen in de voormalige basisschool, die op dit moment wordt verbouwd tot kleinschalige woonvoorziening voor ouderen.

De deuren aan de Himmen 9 zijn geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Er zal voorlichting worden gegeven en de bezoekers krijgen snert aangeboden. Net als veel andere Friese dorpen, heeft ook Oosthem te maken met toenemende vergrijzing. De basisschool van Oosthem heeft helaas zijn deuren moeten sluiten. Om leegstand in het pand te voorkomen en de leefbaarheid van het dorp te behouden, hebben BouwCollectief Sneek, ouderenzorgorganisatie Patyna en Zijlstra Architecten de handen ineen geslagen. In het pand worden zes appartementen voor ouderen gerealiseerd. Elk appartement bestaat uit een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een badkamer. Daarnaast heeft ieder appartement een eigen tuin. Ook komt er een gemeenschappelijke ruimte, waar de bewoners samen koffie kunnen drinken of met elkaar activiteiten kunnen ondernemen. Deze activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van de EastKime, maar ook ouderen, die in Oosthem wonen, zijn van harte welkom. In de EastKime kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen, zonder dat ze vereenzamen. Mochten de bewoners zorgbehoevend worden, dan kunnen ze gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Patyna. Te denken valt aan thuiszorg, maaltijdservice, hulp in de huishouding en personenalarmering. Patyna is ook verantwoordelijk voor de bemiddeling van de appartementen. Het ligt in de planning om de appartementen per 1 maart 2017 aan te bieden voor verhuur. Tijdens de open dag zullen appartement 1 en de gemeenschappelijke ruimte gereed zijn. De overige appartementen worden later afgebouwd of casco gelaten zodat potentiële bewoners hun eigen wensen nog kunnen doorvoeren.