Acht woningen in Flachpand Iepenlaan 3

Sneek - Het pand Iepenlaan 3 in Sneek, voorheen onderdeel van de voormalige Drukkerij Flach, wordt verbouwd om plaats te bieden aan acht woningen. Het plan komt uit de koker van het vanuit Goënga opererende RTR Vastgoed van onder andere Sneker Rob Genee.

Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân wil via een projectafwijkingsbesluit medewerking verlenen aan de plannen omdat de herbestemming met deels een woonfunctie prima past in de omgeving waar de woonfunctie centraal staat. Daarnaast wordt het gevelaanzicht van het pand door de voorgenomen verbouw verbeterd. ,,Wij vinden de herbestemming van deze loods daarom een positieve ontwikkeling", aldus burgemeester en wethouders. Om de omwonenden die tijdens een informatieavond op de hoogte zijn gebracht reageerden positief. Ze vonden allen dat de verbouw van het pand zou bijdragen tot een opwaardering van de buurt. De verhoging van de bouwhoogte van het pand, van 7,8 meter naar 9,3 meter werd niet als probleem gezien. Voorwaarde voor de directe buren aan de Leeuwarderweg was wel dat eventuele ramen in de gevel aan de steegzijde ondoorzichtig zouden moeten worden uitgevoerd in verband met privacy. Het pand heeft in de bestaande situatie een bouwhoogte van 7,8 meter en overschrijdt daarmee ook al de voorgeschreven bouwhoogte van 7 meter. Met de verbouw krijgt het pand verspringende bouwhoogtes. De bouwhoogte aan de zijgevels van het pand is met 9,3 meter het hoogst. Deze hogere bouwhoogte heeft wel een ruimtelijke impact op de omliggende percelen. De nieuwe bouwhoogte is daarom ter plaatse van beide zijgevels 1,5 meter hoger dan de huidige bouwhoogte. De overige bouwhoogten zijn nagenoeg gelijk ofwel lager dan de huidige bouwhoogte. Bovendien krijgt het pand qua uitstraling een opwaardering wat ook een positieve invloed heeft op de directe omgeving van het pand.