Stoppen met roken cursus Pakje Kans scoor

Sneek - In Sneek gaat op 25 januari de stoppen met rokentraining Pakje Kans van start. Deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur.

Het landelijke gemiddelde van rokers die een stop met roken training Pakje Kans hebben gevolgd en na een jaar nog steeds rookvrij zijn, staat op 20 -30 procent. Uit  resultaatmeeting van GGD Fryslân blijkt dat de uitkomst van de stoppen met roken cursussen in Friesland daar ver bovenuit steekt. Meer dan 50 % van de deelnemers blijkt ook na een jaar nog steeds gestopt te zijn met roken.  ,,Verheugend nieuws “ zegt  Diana Ruitenbeek van het Steunpunt stoppen met roken. Zij  werkt hierin nauw samen met GGD Fryslân en geeft door heel Friesland deze stoppen met roken training Pakje Kans. ,,Deze uitkomst werkt stimulerend en inspireert om ook dit jaar weer veel mensen bij het stoppen met roken te ondersteunen en te begeleiden. Wij leren tijdens de cursus de deelnemers op een effectieve manier te stoppen met roken. De steun van de groep werkt onderling erg stimulerend en de deelnemers gaan  gezamenlijk door alle processen heen” aldus mevrouw Ruitenbeek . Ook persoonlijke begeleiding is een programma van GGD Fryslân en het Steunpunt stoppen met roken. Bedoeld voor mensen die liever niet in groepsverband willen stoppen met roken. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de werking van tabak, de afhankelijkheid van nicotine, stressbeheersing, gewichtsbeheersing, voeding en ontspanning. Ook hulp- en geneesmiddelen kunnen worden ingezet voor een optimaal resultaat. Voor info en of aanmelden bel 088-2299216 of kijk op www.steunpuntstoppenmetroken.nl