Sportwensen minder-validen in vervulling

Sneek - Sport Fryslân sluit samen met de VSG en de LC de campagne #laatjenietbeperken af. De campagne, gericht op mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap, wordt afgesloten met de LC Sportwens.

  Met de LC Sportwens kunnen mensen met een handicap hun wens in vervulling zien gaan. Deze wensen kunnen variëren van workouts met Johnny de Mol tot aan het organiseren van vervoer van en naar de sportvereniging. Iedereen met een handicap of die iemand met een handicap kent kan zijn of haar wens doorgeven via www.sportfryslan.nl/lcsportwens. Dit kan tot en met 31 januari 2017. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het Sportgala Fryslân op 15 februari 2017. Het doel van de campagne #laatjenietbeperken is om meer mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap te laten sporten in verenigingsverband. Vaak weten gehandicapten niet waar ze kunnen sporten. Door de lancering van de website en de app unieksporten.nl kan iedereen met een handicap een geschikte vorm van sport of bewegen in de buurt vinden. De site unieksporten.nl is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, waar Sport Fryslân zich bij aansluit. Sport Fryslân wil zoveel mogelijk niet sporters enthousiasmeren. Iedereen kan sporten en bewegen. Het is een kwestie van gewoon doen! De Fryske parasporthelden zijn het voorbeeld voor alle Friezen. Zij laten zien dat zij zich niet laten beperken en dat je op www.unieksporten.nl een geschikte sport kan vinden. In Fryslân wonen naar schatting (cijfer CBS) 80.000 mensen met een handicap. De groep met een lichamelijke handicap is het grootst met 75.000. Deze mensen hebben dagelijks te maken met een matige tot ernstige handicap. 5.000 Friese inwoners hebben een matige tot ernstige verstandelijke handicap. In de provincie Fryslân sport 27% van de valide inwoners bij een sportvereniging , van rolstoelafhankelijke inwoners is het percentage 10% (GGD Fryslân 2012, 12 jaar en ouder). Uit onderzoek van Sport Fryslân blijkt dat 1.500 (30%) mensen met een verstandelijke handicap lid zijn van een sportvereniging. Daarnaast beweegt 67% van de valide inwoners, van de mensen met een lichamelijke handicap is het percentage 30%.