Fenna Feenstra op kandidatenlijst SP

Sneek - Fenna Feenstra uit Sneek staat op plaats 40 van de de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Fenna Feenstra is in het dagelijks leven docent/onderzoeker bio-informatica bij het instituut voor Life Science & Technology van de Hanze Hogeschool in Groningen. Daarnaast is zij fractievoorzitter van de SP Statenfractie. Eerder stond zij al hoog op de lijst voor het Europees Parlement en nu dus op plaats 40 op de Tweede Kamerlijst. Fenna is van jongs af aan al actief voor een betere en eerlijker wereld. Verontwaardiging over asociaal beleid is haar grote drijfveer. Of het nu gaat om armoede onder kinderen, beter openbaar vervoer of verdringing van banen. Waar nodig zal zij op de barricaden staan. Fenna: ,,Iedereen heeft recht op een menswaardig en gelijkwaardig bestaan. Als actieve SP’er knok ik voor een Fryslân, Nederland en Europa waar ieder mens telt en waar economie in balans is met een goede bodem, natuur en klimaat.”