Sjacky Cnossen met Pablo derde op WK africhting

Itens - De uit Sneek afkomstige Sjacky Cnossen werd in oktober 2016 derde op het WK africhting in Meppen met zijn Duitse herder Pablo. Een prestatie van formaat dat echter geruisloos aan de media voorbij ging

Sjacky Cnossen werd 54 jaar geleden geboren in Sneek waar hij ook opgroeide en zijn eerste huwelijksjaren met Jannie doorbracht. Inmiddels woont hij al weer drie jaar in Itens na eerder in IJlst te hebben gewoond. ,,Ik hâld fan it plattelân, de soan hat hjir earst wenne en no wenje wy hjir.’’ Verscholen achter manshoge coniferen zijn er echter meer bewoners. Bijvoorbeeld de vijf en een half jaar oude Duitse herder Pablo in gezelschap van de inmiddels ruim twaalf jaar oude Macho die van zijn oude dag mag genieten. Die liefde van Cnossen voor Duitse herders kent een lange historie die dertig jaar geleden al begon met het africhten van honden. Zijn eerste hond was een Rottweiler en via een nicht en neef van zijn vrouw kwam hij terecht bij de trainingen van Kringgroep Bolsward e.o.. Voor het zogenaamde ‘pakwerk’ was de Rottweiler niet geschikt, ,,Kwa karakter wie de hûn te sacht.’’ Het zal 1988 geweest zijn toen Cnossen zijn eerste Duitse herder aanschafte die luisterde naar de naam Acco. Een reu en dat was een welbewuste keus, ,,Ik bin net sa fan de teven.’’ Hoewel Cnossen nog altijd lid en wekelijks instructeur is bij de Kringgroep Bolsward e.o. reikten zijn ambities hoger. Bij het africhten van een ‘moeilijke’ hond had hij hulp nodig en die kreeg hij van iemand die in Hoorn (NH) trainingen gaf bij De Coenstadt. Al vijftien jaar reist Cnossen sindsdien wekelijks naar Hoorn. ,,Dêr is mear kennis. De ynstrukteur kin de hûnen lêze en dat is net maklik.’’ Want een hond kun je niet alleen africhten, je hebt altijd een extra paar ogen nodig, zo zegt Cnossen. Het is een jurysport en de ietwat agressieve benaming ‘pakwerk’ dekt de lading niet. Het is slechts één van de drie onderdelen waaruit de africhting bestaat. Speuren, gehoorzaamheid en pakwerk vormen de drie onderdelen die elk maximaal 100 punten kunnen opleveren. Het is een sport die wel raakvlakken heeft met het opleiden van politiehonden maar toch geheel anders is. Het opleiden van politiehonden is veel meer op de praktijk gericht en dient een ander doel, zo benadrukt Cnossen. Lees het hele artikel morgen in het Sneeker Nieuwsblad.