Natuurontmoetingstuin bindmiddel

Sneek - De natuurontmoetingstuin in Sneek moet zoals de naam al suggereert een verbindende factor worden tussen de bewoners van de Noorderhoek, jeugd én de circa 350 asielzoekers vooral uit Syrië die inmiddels tijdelijk onderdak hebben gevonden in het midden in de wijk gebouwde AZC.

De natuurontmoetingstuin is het initiatief van het wijkplatform Noorderhoek, Landschapbeheer Friesland en de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. Vanuit het wijkplatform is Nel Veldman nauw betrokken bij de totstandkoming van het groengebied globaal tussen het AZC, de scholen en de opstallen van de J.P. van den Bentstichting. Namens de KNHM loopt Ebel Koppen, oud-voorzitter van tennisclub NOMI, zich het vuur uit de sloffen voor de tuin. Die is ontworpen door tuinarchitect Henk Pleiter. De contouren van de tuin zijn aangelegd op de plaats van het oude volkstuinencomplex, inmiddels in iets bescheidener vorm opgeschoven naar het Westen. De ruimte lag braak, veel vrucht dragende fruitbomen staan er nog. De initiatiefnemers peuterden 35.000 euro subsidie los bij het Mienskipsfûns. Door onder andere sponsorende bedrijven te activeren wordt het terrein doorontwikkeld. ,,Voor de toegankelijkheid is bijvoorbeeld een brug nodig. Daarvoor hebben we Lankhorst benaderd. De brug van kunststof komt tussen de Johannes Postschool en het Van den Bentcomplex”, zegt Nel Veldman, die ‘wijkmoeke’ wordt genoemd. Vanwege de winter liggen de activiteiten nu even stil. Zodra het weer het toelaat gaan de scheppen weer in de grond. Reken maar dat we ook paaseieren gaan zoeken straks, wrijft Veldman zich in de handen. Hoopgevend en warm was de eerste activiteit in de natuurtuin. Voor de kerstdagen werd voor de Noorderhoekers en de eerste AZC-bewoners een zogenaamde midwinterontmoeting op poten gezet. ,,Het was even afwachten hoeveel mensen erop af zouden komen. Maar het was vol. Hartstikke mooi. Een eerste belangrijke stap om de mensen die in onze wijk wonen bij elkaar te brengen”, aldus Veldman die ook de samenwerking prijst met de Vogelwacht Sneek. Lees het complete artikel morgen in het Sneeker Nieuwsblad.