SWF wil parkeerterrein Bolswarderpoort kopen

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân is bereid om 250.000 euro neer te tellen voor de aankoop van het nu afgesloten parkeerterrein aan de Bolswarderpoort. Het terrein is nu eigendom van NS en was al eerder in gebruik als gratis parkeerterrein.

Met de aankoop van het parkeerterrein wil de gemeente het aanstaande verlies van de parkeerplaatsen aan de Kanaalstraat en het Flexaterrein compenseren. Met de koop van de Bolswarderpoort ontstaat tevens wat extra parkeercapaciteit om de toenemende vraag naar parkeerplaatsen op te vangen en is er een iets betere verdeling van de parkeerplaatsen over de stad, aldus burgemeester en wethouders. Andere invulling van het terrein langs het spoor stuiten op bezwaren. Pogingen van NS het terrein te verkopen voor woningbouw, kantoren of detailhandel stranden op bezwaren vanwege het naastgelegen tankstation met LPG vulpunt en geluidsoverlast van het spoor. Daarnaast is bij een andere invulling dan een parkeerterrein een dure grondsaneringsoperatie nodig. De huidige verharding dient als afscherming van de ernstig vervuilde grond. Vroeger zat op deze plaats een grote locomotiefloods met draaischijf.