Fusie basisscholen Mids de Marren en Klaver Trije

Gaastmeer - De basisscholen Mids de Marren in Gaastmeer en Klaver Trije in Oudega gaan met ingang van 1 augustus 2017 fuseren.

Hiertoe is besloten na raadpleging van alle ouders op een ouderavond van de in zijn voortbestaan bedreigde kleine Jenaplanschool in Gaastmeer is hiertoe besloten. De ouders hebben de medezeggenschapsraad op de genoemde avond bijna unaniem geadviseerd om in te stemmen met fusie en deze te richten op basisschool Klaver Trije uit Oudega (SWF). De MR van Mids de Marren heeft dit advies overgenomen. Ook de MR van Klaver Trije staat achter deze fusie en is blij met het besluit van Mids de Marren. Beide medezeggenschapsraden zullen samen in gesprek gaan met Stichting Palludara om deze fusie te realiseren. Belangrijk en positief is voor Gaastmeer dat nagenoeg alle ouders hebben uitgesproken hun kinderen naar dezelfde basisschool te sturen. Voor de gemeenschapszin in het dorp is dit van belang.