Jeugdraad op agenda in IJlst

IJlst -  Dertig leerlingen van het Marnecollege, Bogerman en RSG debatteerden dinsdag over politieke onderwerpen. Een van hun voorstellen, de introductie van een jeugdraad, komt als burgerinitiatief op de politieke agenda. Dit alles om jongeren uit de gemeente Súdwest-Fryslân te betrekken bij de lokale politiek.

Aan het gehele evenement werkten zestig mensen mee, waaronder ambtenaren, docenten, trainees, raadsleden en de leerlingen van de drie scholen. De leerlingen kregen in dit unieke concept uitleg over de hoe de gemeenteraad werkt en welke stappen er worden doorlopen tijdens het maken van voorstellen. Vervolgens ging men in verschillende commissies discussiëren over oplossingen voor het probleem dat aan hen voorgelegd werd. De te bespreken onderwerpen waren: manieren om jongeren te betrekken in de politiek; en duurzaamheid.

Na een pauze was het tijd om de ideeën aan medeleerlingen voor te leggen. De verschillende scholen trokken zich terug om de voorstellen aan te passen waar nodig, om zo te eindigen met in totaal vier voorstellen, die voorgelegd worden aan de jeugdraad.

Om half twee begon de algemene vergadering, die wethouder Stella van Gent leidde. De leerlingen moesten hun idee pitchen aan de raad, met daarna voor de raad een mogelijkheid tot het stellen van vragen en het delen van meningen.

Deelnemende leerlingen waren zeer fanatiek, stelden pittige vragen en stellingen werden verdedigd. Uiteindelijk gaat het voorstel voor de jeugdraad als burgerinitiatief naar de gemeenteraad. Daarnaast het voorstel tot het maken van greenteam's, om jongeren bewuster om te laten gaan met afval. Hierbij zal er sprake zijn van zowel opruimacties als preventieve acties zoals voorlichtingen. Leerlingen kunnen wanneer ze genoeg uren in de raad stoppen een certificaat krijgen dat ze op hun cv kunnen zetten om een betere kans te maken te worden aangenomen bij studies.