FNP Súdwest-Fryslân: provinsjaal jild foar ûntsluting Starum

Stavoren - De FNP Súdwest-Fryslân dringt aan op provinciaal geld voor de ontsluiting van Stavoren.

Dit in een reactie op het verlanglijstje dat de Friese Staten vorige week hebben ingeleverd met suggesties hoe ze 20 miljoen provinciaal geld willen  besteden. ,,Mar se moatte earst de besteande ôfspraken neikomme", zegt Corrie Bergstra fractievoorzitter voor de FNP in Súdwest-Fryslân. ,,Sa is it bygelyks heech tiid dat mei faasje in folsleine feilige route nei Starum oanlein wurdt". De drukke verkeerroute naar Stavoren loopt door de dorpen Hemelum en Warns. De politiek praat al jaren over een oplossing. De financiering voor een weg langs Hemelum is inmiddels rond. Voor het laatste tracé bij Warns hebben provincie en gemeente nog geen overeenkomst gesloten. Tijdens de Statenvergadering van 22 juni 2016 zei de Rouwe: ‘ik stel vast dat Súdwest-Fryslân er geen financiële middelen voor heeft, dat betekent ook dat wij er geen geld voor gereserveerd hebben’. Maar in 2015 hebben zowel Provinciale Staten als Gemeenteraad SWF unaniem een motie aangenomen om: mei faasje te wurkjen oan de realisaasje fan de rûnwei Warns om Himmelumerdyk en Buorren te ûntlêstigjen fan it swiere ferkear. Alle war te dwaan om yn oparbeidzjen ta in droegen oplossing en útstel te kommen ynklusyf in plan foar de finansjele dekking. De Warnsers prezen zich gelukkig toen de Rouwe eind 2016 het nieuwe fietspad bij Stavoren opende,  en daarbij het belang van een rondweg bij Warns beaamde en toezegde te werken aan de financiering ervan. Corrie Bergstra: ,,It byld is no dat provinsje en gemeente ôfwachtsje wa’t it earst oer de brêge komt, dêrom claime wy no jild út de grutte provinsjale pot, dan moat de gemeente wol folgje".