Oppenhuizen in gesprek met kamerlid over gaswinning

Oppenhuizen - CDA kamerlid Agnes Mulder gaat maandag in It Harspit in Oppenhuizen in gesprek met dorpsbelang en de bewoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga over de plannen voor de gaswinning.

Mulder was tijdens het laatste mijnbouwdebat in de Tweede Kamer een van de indieners van de motie ingediend voorde inzet van tiltmeters rond het gasveld Oppenhuizen. Een tiltmeter is een techniek die uiterst nauwkeurig trillingen kan meten en registeren. Deze techniek kan belangrijk zijn voor de afhandeling van eventuele schade door gaswinning. Vorig jaar mei was Smaling (SP) in Oppenhuizen.   Al in de jaren ‘70 is er geboord naar gas in Oppenhuizen. De toenmalige bevindingen waren dat er gas aanwezig was in een relatief klein veld. Zoals in meerdere delen in Fryslân is het boorgat met een technische installatie afgedekt. Bestemmingsplan technisch is het veld bestemd als aardgaswinningslocatie en dit is in de voormalige gemeente Wymbritseradiel in 2010 als laatste geactualiseerd. Nu de wereldbrandstofvoorraden uitgeput raken, wordt het in deze tijd interessant om de kleine velden te exploiteren. Voor dit veld (en voor meerdere in Fryslân) heeft Vermilion Energy Netherlands de concessie tot ontginning en exploitatie. Vermilion is een van oorsprong Canadees bedrijf. Vermilion heeft haar wens tot ontginning voor het eerst aan het bestuur van de gemeente Súdwest-Fryslân bestuurlijk kenbaar gemaakt medio 2014. Zowel de gemeentepolitiek als de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn tegen de gaswinning in opstand gekomen. De gemeenteraad heeft juni 2015 een motie aangenomen waarin zij zich tegen de gaswinning uitspreekt. En de bevolking – met Dorpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga voorop - heeft zich verbonden met diverse partijen, zowel politiek als maatschappelijk. Politiek en bevolking hebben een heuse en succesvolle lobby opgezet waarmee de gaswinning in Oppenhuizen landelijk op de politieke agenda is terechtgekomen. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State die op 1 maart a.s. behandeld wordt. De inwoners van Oppenhuizen zijn verontrust, maar ook reëel. Zij begrijpen dat de gaswinning niet zo maar tegengehouden kan worden. Daarom vinden zij een goede compensatieregeling voor schade ook belangrijk.