CDA'ers op bezoek in Súdwest-Fryslân

Sneek - In de aanloop naar de komende kamer verkiezingen komen op 3 en 9 maart de Friese CDA tweede kamer kandidaten Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer naar Súdwest-Fryslân.

De campagnetour is gericht op maatschappelijke thema’s die veel zorgen oproepen. Het zijn thema’s als stille armoede en eenzaamheid, zorgen over steeds meer mensen in de daklozenopvang, kinderen en armoede, zorgen over het voortbestaan van de sociale werkvoorziening en de vraag hoe aan de zorg op een menselijk manier vorm te geven. Het CDA stelt zo mensen en organisaties in de gelegenheid om hun zorgen rechtstreeks mee te geven aan de twee kandidaat kamerleden zodat zij goed worden geïnformeerd over de complexiteit van armoede waar mensen en organisaties op dit gebied tegenaan lopen. Aan de campagnetour dragen diverse organisaties bij als kerken, pastores en diaconale afdelingen, kledingbank, de daklozenopvang, ouderenbonden, een woningbouwvereniging en ouderentehuizen.