Mirjam Bakker draagt voor uit Tsjilp

Blauwhuis - Wethouder Mirjam Bakker las vanmorgen in de Gregoriusschool in Blauwhuis een van de gedichten voor uit het pas verschenen boek Tsjilp, een coproductie van oud-Balkster Eppie Dam en ilustrator Lienke Boot.

Dankzij ondersteuning van de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen alle alle basisscholen Fryslân en de scholen van Littenseradiel die binnenkort onder Súdwest-Fryslân gaan vallen een exemplaar van het boekwerkje met 55 bladzijden tegemoet zien. Mirjam Bakker overhandigde vanmorgen een exemplaar van Tsjilp aan directeur Rixt Minnema van de basisschool in Blauwhuis. Tsjilp behelst 25 gedichten geïnspireerd op altijd tot de verbeelding sprekende vogels. Tsjilp met als ondertitel '25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters', is ene boek voor jong en oud uitgegeven door DeRijp in Blauwhuis.